M E N U
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
dnešekčlánekakce
Nejbližší akce

Nejsou plánované žádné akce.

Nakupujte pro zdraví


Kontakt
Alternativní způsoby léčení

GEOPATOGENNÍ ZÓNY V BYTĚ - TICHÝ NEPŘÍTEL

Nábytek 

ODKLONĚNÍ GEOPATONENNÍCH ZÓN - co jsou geopatogenní zóny

Příčinou toho, že se člověk necítí nejlíp může být vinou  geopatogenní zóny  v místě, kde  spí nebo pracuje. Dlouhodobější pobyt
v těchto zónách může způsobovat zdravotní problémy
a odstartovat řadu chorob. Podle teleztétů mohou geopatogenní zóny ovlivňovat také rostliny, zvířata nebo dokonce výpočetní techniku.
V současné době se neustále zvyšuje zájem široké veřejnosti o problematiku zdraví škodlivých vlivů na člověka, jako jsou geopatogenní zóny, záření elektrických a elektronických přístrojů, mobilních telefonů, počítačů, mikrovnek apod. , jakož i o problematiku léčitelství a jiných způsobů diagnostiky a léčby, než nabízí současná školská medicína. Výsledky ukazují, že geopatogenní zóny působí na lidský organizmus zhoubně, a že jsou příčinou celé řady nemocí a zdravotních potíží. Mezi nejzávažnější patří špatný spánek,migrény ,srdeční potíže,ale také národová onemocnění...
bližší informace k možnosti odklonění geopatogenních zón najdete po rozbalení celé informaceRádi  byste se zbavili patogenních , geopatogenních a psychogenních zón ve vašem bytě ?  Lze je odklonit do míst, kde neškodí zdraví. Kontaktujte mě na tel.   608 31 35 31    Ráda pomůžu. A co za to??? nebojte, odměna bude plně dobrovolná, jsme ve špatné situaci,  všichni, takže ráda pomůžu i za symbolickou 1 korunku  či protislužbu těm, kteří opravdu zrovna nemají...můžete sami posoudit, jak moc si ceníte této služby a kolik chcete  zaplatit... abychom všichni přežili tuto těžkou dobu, musíme být hlavně zdraví a v tom nám právě může pomoci čisté prostředí bez vysilujících geopatogenních zón...

 

Vytvořeno: Škola jógy Jihlava, březen 2004, vydáno v knize Každý člověk senzibilem.

 

 

Důležitou, avšak škodlivou součástí mikroklimatu našich domácností a bytů, pracovišť i ostatních míst, kde člověk pobývá delší čas, jsou oblasti všelijak zamořené energiemi. Jednak z běžných zdrojů doprovázejících člověka, i zdrojů přírodních. V drtivé většině případů se jedná o směsi záření. Lidský organismus je zachytí a to má za následek přiměřené poruchy chemismu buněk a nervového systému.

Zatím existuje pouze jediný způsob, jak patogenní zóny nalézt: dobrou prací trénovaného člověka - proutkaře, který se naučil podmíněnému reflexu pro pohyb ruky s virgulí v objektivních zónách ze známých zdrojů.

Patogenních zón je tím více, čím pohodlněji žijeme. Proto se musíme naučit s nimi žít.

 

   
   

Co je patogenní zóna?

Náš organismus vnímá elektrické i magnetické pole a jejich anomálie, všechny druhy radiací a vibrací. Vždy, když zachytí nějaký druh energie, reaguje nejdříve na buněčné úrovni. Obvyklým jevem jsou změny ve velice složitých chemických reakcích v buněčných strukturách různých orgánů. Mají za následek jiné výsledky těchto, pro organismus nežádoucích reakcí. Každou poruchu se snaží buňky nejdříve eliminovat vlastní silou. To může vést postupně k:

A) omezení produktivity, a tedy žádoucí činnosti buňky,

B) později k vyčerpání či přiotrávení buňky a přiměřenému zaplavení jejího okolí odpadními látkami nebo jedovatými zplodinami nenormálních chemických reakcí, které v buňce díky záření vznikly,

C) poškození struktury a účelu buňky a k její destrukci.

Všechny tyto stupně sleduje vegetativní nervový systém, který může být sám také poškozen. Pomocí regulačních mechanismů za zvýšeného výdeje hormonů stimuluje tvorbu protilátek. Zvyšuje prokrvení poškozovaných orgánů a stimuluje orgány látkové výměny a čištění krve. Nervový systém to tedy ví a nám na určitém místě jen nemusí být dobře. Je to zvláštní, protože čivy nás vlastně neinformují.

 

PROČ POSTEL?

Patogenní zóny se vyznačují tím, že dlouhodobě a skrytě, nevnímány obvykle našimi smysly, nejvíce škodí právě v době, kterou organismus využívá k regeneraci, tedy v období spánku. Napětí v mozku se vybíjí snovou fází spánku, a proto jsou naše sny ovlivněny silnými zážitky předchozího dne. Ve snu lze dokonce nalézt řešení ?nedotaženého" problému, který se ovšem ?vybitím" automaticky zapomíná. V bezesné fázi regeneruje organismus své ostatní namožené části a připravuje je na nové použití.

Běžné poruchy vlivem patogenních zón jsou např. Poruchy spánku, stavy únavy, stavy nepokoje a jakési nevrlosti. Ale třeba zcela evidentní fakt je, že tam, kde jsou patogenní zóny. Nelze vyléčit žádné chronické dýchací potíže. Ale ani ne tak stará lékařská praxe věděla o závislosti dýchacích cest na tzv. spodních vodách. A právě tyto spodní vody mají rozhodující podíl na většině potíží z titulu patogenních zón.

 

STAVÍME DŮM

Moderní způsob života vede k výbavě předměty, které jsou zdroji patogenních zón. Největším a základním zdrojem je náš dům.

Dům je životní jistota, o kterou se opíráme. Je to místo, kam můžeme kdykoli jít, místo regenerace, odpočinku a zázemí před všemi nesnázemi. Je ale postaven na dobrém místě? Předkové podobnou otázku řešili citem a pomocí jatečních zvířat chovaných na pozemku, kde byla stavba plánována.

 

JÁTRA

Z konzistence a vzhledu jater se určovalo, zda je místo dobré. To bylo velmi promyšlené, neboť v tomto ohledu nejcitlivějším orgánem jsou játra, továrna na likvidaci odpadků organismu, navíc barevně vhodně disponovaná. Byla-li játra v pořádku u všech zvířat, mohlo se započít se stavbou rodinného sídla.

 

PES

Potom přišel na řadu pes. Tam, kam si lehl ke spaní, se určilo místo postele. Vysvětlení je velice jednoduché. Pes vrčením projevuje svoji nevůli a podrážděnost, dráždí ho i cizí vrčení, a tak prostě nemůže spát tam, kde ?na něj vrčí" infrazvuk podobným tónem. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch a silně se řídí vegetativním nervstvem, neboť ?mnoho nepřemýšlí", takže slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění.

 

INFRAZVUK

Infrazvuk je složka hluku o velice nízkém kmitočtu, který většinou neslyšíme. Organismus ale na něj citlivě reaguje. Dokonce je ve zbrojním programu Francie a jiných vyspělých států. Infrazvuk má dlouhé vlny a jenom takové je zemská kůra schopna přenášet na dlouhé vzdálenosti. Z toho čerpá seizmické pozorování. Každý materiál vede zvuk jinou rychlostí, tedy i infrazvuk. Přímo se nám nabízí hypotéza, jak je možné, že proutkař nachází vodu, rudu a jiné nehomogenity v podloží.

 

GRAVITAČNÍ VIBRACE

Prochází-li infrazvuková vlna mezi dvěma typy podloží, které ji vedou jinou rychlostí, vzniká na rozhraní interference kmitání v horizontální rovině. Veliká hmotnost podloží, kmitající v infrazvukové oblasti, vede k rozkmitání gravitačního vektoru, kterým na nás země působí.

Pouhé gravitační působení Slunce a Měsíce způsobuje podle některých vědců průhyb zemského povrchu asi o jeden metr. To už je dost energie pro vznik velice silných infrazvukových vln. Soubor impulzů vegetativního nervového systému je samozřejmě nad každým takovým místem trochu jiný a mozek si tuto změnu dokáže zapamatovat. Stejně, jako když se naučíme barvy. Ale i barvy musíme nejdříve vidět a natrénovat si je. Proto i proutkař musí své schopnosti cvičit.

 

KOČKA

Už jsme si určili nejvhodnější místo pro postel, a tak můžeme vpustit kočku. Kočka je naprogramována jinak než pes. Je-li kočce dobře, přede. Vibrací ?záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou ?rozvibrovává". Je jí to příjemné. Ráda vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. Tedy infrazvukové patogenní zóny. Proto tam, kde odpočívá kočka, uděláme neobývanou nebo technickou místnost.

 

VČELY

I včely mají větší snůšku v infrazvukových patogenních zónách, protože infrazvuk je nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě. Infrazvukové šumy jim znějí podobně jako jejich vlastní zvuk, který vydávají křídly v době denní aktivity a snůšky. Toho lze využít i ekonomicky, umístěním úlů do vhodných patogenních zón.

 

MRAVENCI

Pro diagnostiku patogenních zón se využívalo i mravenišť. Mravenci také produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku. Je jim dobře v infrazvukových patogenních zónách. Pokud se lesní mravenci neodstěhovali z míst, kam byli přemístěni, bude nutné udělat ložnici jinde.

Každá postavená budova spolu se zemskou kůrou horizontálně vibruje. Projeví se to v oblastech stlačování vzduchu stěnami místností. Podle modulu pružnosti a setrvačnosti se naše budova v infrazvukovém vlnění zemské kůry vlní také.

Ani přes veškerou snahu se nám nepodaří infrazvuku úplně uniknout. Mnohé totiž záleží na konstrukci domu a tvaru stěn. Hrubě zarovnané stěny starších příbytků s neodborně nahozenou omítkou lépe infrazvuk rozptylují i pohlcují. Podobně nám vypomohou koberce na zdech, gobelíny.

 

GEOPATOGENNÍ ZÓNY

Vznikají z přírodních příčin a jsou malou součástí patogenních zón tak, jak je obecně chápeme.

Existují další zdroje infrazvuku podobných vibrací: točivé motory a zvláště nevyvážené motorky, kompresory chladniček, vzduchovače akvárií, transformátory, stykače, doprava v okolí, reproduktory a mnohé další. Právě tak na nás působí hluk ve slyšitelné oblasti a ultrazvuk. Ty se ale lépe tlumí.

Tak jako je schopen Mohamedův zpěvák rozkývat mešitu a nediví se, že se začala ve stejném rytmu kývat i sousední, nedivíme se ani my, že se kmity dlouhých vln přenesou z jednoho výškového domu na sousední. Zvláště, pokud jsou umístěny v zákrytu panelových sídlišť a mají stejné parametry, vytvoří obrovskou ?ladičku".

 

OSTATNÍ PATOGENNÍ ZÓNY

Magnetické pole země, na které jsme vývojově adaptováni, je pro normální dělení a množení buněk nezbytné. Chybí-li, a ve Faradayových klecích vytvořených armaturami našich domovů je velmi oslabeno, je množení buněk sníženo. Ovšem ne rakovinových! Je-li ale naopak vysoké, vznikají poruchy krvetvorby a rozpouštějí se kosti. Tento extrém je naštěstí v našich domácnostech spíše vzácností. Může se ale vyskytnout na pracovištích. Patogenní zónu může tedy tvořit i nedostatek záření, které potřebujeme.

 

ELEKTRICKÉ POLE

Ještě komplikovanější je to s elektrickým polem země. Podle různých autorů tvoří schodek napětí mezi nohama a hlavou stojícího člověka sto až několik tisíc voltů. Schodek elektrického napětí je doprovázen laděním organismu do energetického výdeje pracovní činnosti těla i mysli. Chybí-li nám tento elektrický potenciál, právě ležíme a organismus se regeneruje. Když nám střecha a vodiče nad hlavou tam kde pracujeme, potenciál uzemní, organismus, který se hned ladí do regenerace, musíme k energetickému výdeji a práci donutit a regeneraci potlačit. To je opět stres. V posteli nám tento stav nevadí, protože ležíme a elektrické pole na nás ?nemůže". Více nám vadí, že v oblastech s malým elektrickým polem je nižší procento důležitých malých záporných iontů ve vzduchu. Tím se zvyšuje prach a aerosoly, takže se opět jedná o patogenní zónu. Ovšem velice slabou, která spíše doplní patogenitu jiných druhů záření.

Patogenní zóny jsou v drtivé většině směsmi škodlivých záření. Nemůžeme si proto být jisti, zda odstíněním některých druhů záření náhodou patogenitu nezvýšíme.

 

RADIACE

Další zajímavou, v poslední době velice sledovanou příčinou vytvářející patogenní zóny, je radon se svými rozpadovými produkty. Radiace způsobuje v našem těle rozpad molekul vody. Volné radikály, a kyslík ve stavu zrodu zvláště, napadají nejbližší oxidovatelné látky, kterými jsou buněčné membrány. Nejen proto, že jich je nejvíce, ale ve fázi akutního poškozování radiací jsou jejich poruchy nejnebezpečnější. Buňka během krátkého času odumírá. Je-li takto postižených buněk velké množství, imunitní systém selhává a my s ním.

 

JÓD

Jód v těle zachycuje štítná žláza a vyrábí z něj hormon trijódtyronin. Ten je mimo jiné zodpovědný za naši nadměrnou tloušťku. Z něj vzniká tetrajódtyronin neboli troxin, který ví, jak v buňce uvolnit energii, aby dokázala pracovat. Je-li jódu málo, což je v podstatě u naší běžné směsi koncentrovaných jídel typické, není schopna si vytvořit valnou rezervu. Proto po dodávce jakéhokoli, i radioaktivního jódu, štítná žláza ?skočí".

Štítná žláza, která zachytila určité množství radioaktivního jódu, se poškozuje zářením. Jód už je jednou radioaktivní, září. Radiací poškozená či poškozovaná žláza se snaží udržet tvorbu hormonů podle potřeby organismu. Zmnožuje proto svoji degenerující tkáň. Snaživě, ale neesteticky roste...

 

MIKROVLNY

Obvykle v malém množství se v našich bytech vyskytují i mikrovlny, které nemívají velký význam. Je-li v okolí radar, mohou naopak dominovat. Způsobují hlavně přehřívání uvnitř tkání, které necítíme. Mladí muži vědí, že když se projdou před radarem a jdou na ?rande", tak jim nucené manželství nemůže hrozit. Jejich spermie nejsou životaschopné. V nepatrné míře by to mohla způsobovat i upravená mikrovlnná trouba. V běžné zástavbě je tento typ patogenních zón netypický a netřeba se ho bát.

Zajímavé je ultrafialové záření, které je zachycováno pokožkou, ale nevnímáme je. Chybí-li, nemáme dostatek vitamínu D. Nedostatek způsobuje mimo poruchu vápníku v organismu i rakovinu střev. S tou souvisí i ozařování břicha, včetně terapeutického. Je totiž známo, že střeva se ?tvrdým" zářením poškozují nejdříve.

Jiné, zcela běžné záření, je infračervené. Jeho zdrojem jsou všechny horké až žhnoucí předměty. Čím chladnější je okolní prostředí, tím hlouběji do organismu tepelná vlna proniká. Ovšem tím méně energie nese. Infrazářiče jsou běžnou výbavou domácností. Přehřívají-li tělo, jsou tvůrcem patogenní zóny. Nebezpečným infrazářičem je například žehlička, jejíž vlny lépe pronikají lebečními kostmi, než k tomu používané zářiče.

 

HYPOTETICKÉ

Takto se můžeme probírat jednotlivými zdroji dál a dá se říci, že většinu dalších zdrojů patogenních zón zařadíme k některé z výše jmenovaných skupin. Další nejmenovanou skupinou jsou zóny hypotetické, jejichž prokazování je mnohdy sporné, až nesmyslné.

Například pruhy a pásy pánů Curyho a Hartmana. Badatelé jim přiřazují různé zdroje a pevně si za nimi stojí. Právě tak je to s jejich výskytem, kde se všichni sjednocují pouze ve směrech, neboť údajně tvoří průsečíky světových stran.

 

BIOTRONIKA

Biotronik je člověk, který má rychlé regenerační schopnosti a tvoří energii novou. Obvykle se stává léčitelem. Přijímání této hypotetické energie je mimo léčivé působení velice příjemné a zdroj - člověk - tím pádem sympatický.

Předávání biotronické energie se děje dotykem, pohlazením ruky nemocného či umírajícího, přitisknutím něčeho milého do oblasti žaludku. Právě tak lze nejlépe uklidnit malé dítě, které odmítá spát v patogenní zóně, kde je násilím drženo v postýlce. Pláče a ?vříská", přes všechno kolébání nechce usnout, spí neklidně. Později je unavené, vyčerpané, apatické, náchylné k nemocem. Dítě z patogenní zóny utíká - třeba i spadne z postele. Je potřeba mu dát postel na takové místo, kde mu bude dobře.

 

VLASTNÍ TĚLO

Naučit se s patogenními zónami žít znamená naučit se je chápat. Ve většině případů jsou totiž tvořeny zdroji, které nám zvyšují pohodlí. K jejich pochopení se dostaneme rozumem a rozvíjením schopností je určovat. Každý z nás je ?vybaven" vegetativním nervovým systémem. Proto je možné se naučit patogenní zóny vnímat. Stačí se jen uvolnit a na 5 až 10 minut si lehnout do sledovaného místa. Přitom pozorujeme svůj organismus. Zda ho něco nebolí nebo jestli mu není něco nepříjemné. Po chvíli totéž zopakujeme o kus vedle - až takto ?zmapujeme" celý pokoj. A kdykoli budeme mít pocit, že se mohla, podle povahy zdrojů, patogenní zóna posunout či vytvořit nová, celý pokus zopakujeme.

 

ŠKODLIVOST

Škodlivost je hlavní důvod a smysl zjišťování patogenních zón. Druh není důležitý.

Abychom mohli dát škodlivosti míru, musíme ji definovat. K tomu si vytvoříme tabulku průměrné škodlivosti patogenity. Na různou odolnost našich organismů nelze brát ohled.

 

PATOGENNÍ ZÓNY - STUPNICE:

1. stupeň

Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje.

2. stupeň

Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat. Nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje.

3. stupeň

Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita. Její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nelepšící obtíže.

4. stupeň

Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánů. Zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoli.

5. stupeň

Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu. Dysfunkce orgánů, které se pobytem mimo zónu nelepší a je nutné je léčit. Nervový stav je podobný stresu.

6. stupeň

Vznik silných degeneračních změn a prekanceróz, deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii. Vystupňované obtíže. (prekancerosa = chorobné změny blízké rakovině, z nichž se rakovina může vyvinout, deprese = sklíčená nálada, skleslost, beznadějnost).

7. stupeň

Během let vznik mutací a karcinogenních změn (karcinogenní = vyvolávající rakovinný růst). Může, ale nemusí, být nervová reakce (jedná se o oblast prahu nervové reaktivity). Člověk pozoruje ztrátu svých fyzických i duševních sil, rychle stárne.

8. stupeň

Vznik zhoubného bujení během několika let. Zcela chybí nervová reakce, proto se v zóně můžeme cítit o něco lépe než v předchozí (je zákeřná). Poruchy orgánů nejsou tak markantní (i když jsou těžké). Bolesti nervový systém většinou není schopen přenést. Normální spánek vlastně chybí. Je patrná apatie, mírné přiotrávení špatně vyloučenými metabolickými produkty, kůže je žlutobílá a vybledlá.

9. stupeň

Zhoubné bujení se projeví během několika měsíců - nedojde-li však dříve k úmrtí ze selhání orgánové funkce. Poruchy prudce narůstají, projevuje se vyčerpání hormonální povahy, apatie. Člověk ani organismus nevzdorují, regenerace chybí, vznikají atrofie a otrava metabolickými zplodinami.

10. stupeň

Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí (tedy již ne rakovina). Zástava růstu, rychle vzniká tupá bolest hlavy. Apatie již nemá čas vzniknout, protože obvykle vzniká pudová úzkost a strach z tohoto místa (i halucinace) a člověk zde dlouho nevydrží pobývat.

11. stupeň

Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu). Během několika hodin ztráta vědomí. Těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní. Stav organismu se jen výjimečně upraví intenzivní léčbou.

12. stupeň

Smrtelně nebezpečná zóna. Smrt nastává během několika hodin podle původu patogenního záření, většinou šokem.

 

VIRGULE

Sledovali jsme při práci téměř tisícovku proutkařů. Přes jejich domnělou samovolnost jsme ani u jednoho nepozorovali, že by se mu virgule pohnula bez pomocí svalů. Proutkař pohyb pouze nevnímá. Dělá ho podvědomě - a to je velice důležitý fakt. V každém případě tedy s virgulí hýbe proutkař.

PROČ FUNGUJE?

Každá virgule umožňuje určité jednoduché pohyby, které si musíme do úmoru natrénovat tak, abychom později tento pohyb udělali bez přemýšlení, samovolně. Některá virgule umožňuje i více druhů pohybu. Je zapotřebí naučit se hlavně ty, které budeme používat. Tréninkem jsme vytvořili v mozku jednoduché spojení: program pro pohyb ruky s virgulí.

Je to velice důležité stadium tvorby podmíněného reflexu, bez kterého by se mozek nemohl potřebně uvolnit pro další práci.

 

MENTÁLNÍ DOTAZ

Říkáme mentální, protože není skutečný, ale vytvořený myšlenkou. Klademe jednoduchou otázku a virgule v naší ruce odpovídá. Nebo, lépe řečeno, odpovídá naše podvědomí.

 

TRÉNINK

V dalším stupni tréninku budeme totéž trénovat se zavřenýma očima. Po pohybu virgule si zkontrolujeme, zda jsme byli úspěšní. Ze začátku se nám to nebude příliš dařit, ale vše se cvičením změní. Především se musíme naučit uvolňovat se. K tomu výborně poslouží meditace, cvičení těla, jóga, příjemná hudba, ticho nebo ?nervový" čaj. Zcela nevhodné je předem jíst. Odkrvuje se tím totiž mozek a krev se dostává do zažívacího traktu.

 

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Časem poznáme, že vysoký stupeň soustředění, který je pro tuto činnost potřebný, nám brání jíst velké a těžko stravitelné porce jídla. Soustředěný mozek svojí velkou spotřebou krve nedovolí potřebné prokrvení trávicího systému, ani neuvolní vegetativní nervový systém pro trávicí procesy. Výsledkem bude nadměrná plynatost, pocházející z kvasící nestrávené potravy. Po ukončení a uvolnění nastávající obvykle vyprazdňovací stahy. Tato reakce se projevuje již po třech hodinách soustředění vysokého stupně.

 

TELEVIZE - IDEÁLNÍ TRENAŽÉR

Před puštěnou obrazovkou můžeme trénovat stupně škodlivosti. Vezmeme si virguli a vcházíme do místnosti, kde je již puštěn televizor. Před dveřmi obvykle začíná první náznak pohybu virgule. Jakmile vstoupíme, stane se reakce zřetelná. Snadno si domyslíme, co na nás vlastně působí. Je to mírná radiace RTG a gama paprsky, infrazvuk a ultrazvuk. Velké elektrostatické pole před obrazovkou nabíjí kladným statickým nábojem celou místnost. Mohou vznikat i magnetické poruchy. V celé místnosti je zóna síly 3. Čím blíže půjdeme k obrazovce, tím síla poroste. Síly 4 dosáhneme asi 2 metry před obrazovkou. Budeme-li hledat celý okraj zóny stupně 4, najdeme půdorysný tvar podobný žárovce. Síly 5 dosáhneme asi 20-30 cm před obrazovkou. Stupně 6 tehdy, když si dáme ruku na obrazovku, nebo se o ni opřeme jinou částí těla.

Když vejdeme do místnosti, je potřeba hned změřit, zda nestojíme na patogenní zóně. Potom procházíme celou místnost a zaznamenáváme si na skicu okraje zón. Jejich stupně zatím ne.

 

STUPEŇ ŠKODLIVOSTI ZÓNY

Zjistíme ho mentálním dotazem. Uvědomíme si tabulku a stojíce v zóně, soustředíme se na reakci našeho těla. Pomalu si říkáme čísla stupnice. Jakmile si v duchu řekneme číslo odpovídající škodlivost dané zóny, virgule se pohne. Některé virgule umožňují počítat i počet otáček, než se zastaví na stupni patogenity.

 

JAK HLEDAT

Jakmile vejdeme do patogenní zóny, vyznačíme si její okraje. Obvykle se jedná o pruh nebo ovál. Obcházíme celou hranici zóny a zakreslíme ji. Procházíme celou místnost a stejným způsobem označujeme všechny zóny, na které přijdeme. Když je máme všechny zakreslené, přiřadíme jim stupně. Takto postupujeme, protože mozek je soustředěn na jeden program. Přeladit mozek na program zjištění zóny a hned zase na sílu zóny je velmi vyčerpávající. Proto nejdříve patogenní zóny vyhledáme a zmapujeme. Ve druhé fázi určíme stupeň.

 

TRENAŽÉRY

Kde se kompas pohybuje nepřesvědčivě a nechce ukazovat na sever, nalezneme zónu v síle 2. Jiným trenažérem je puštěný infrazářič. Podle jeho výkonu si na něm můžeme natrénovat celou stupnici patogenity. Dalším trenažérem může být jakýkoli elektrický točivý stroj. Ten okolo sebe modeluje magnetické pole, které má škodlivý vliv na kosti a červené krvinky. Běží-li lednička, vytváří infrazvukovou patogenní zónu 4. stupně. Není-li v chodu kompresor, je stupeň 1.

Zóny nalezneme také pod vedením vysokého napětí. Jsou o síle 4, maximálně 5. Na okraji vody a břehu se též nachází zóna. Zvlášť tam, kde je břeh strmý a voda hluboká. Například z mostu si můžeme trénovat mentální dotaz na hloubku vody, popřípadě směr toku a vydatnost pramene.

Gravitační vibrace si zkusíme v podjezdu vlaků. Když se nad námi ?řítí" vlak, vytváří kromě jiných vibrací velice zřetelné patogenní zóny - až do stupně 7. Záleží na jeho rychlosti. Budeme-li stát na mostě, pod kterým jezdí vlaky, nalezneme zóny asi o stupeň slabší.

 

VIRGULE DO RUKY

Můžeme je rozdělit na několik základních typů.

 

KYVADLO[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5


| Vydáno dne 04. 02. 2009 | 13523 přečtení | Počet komentářů: 4 | Informační e-mailVytisknout článek
joga - 1
jogové cviky
obrázek zobrazen: 7276x
počet kometářů: 0
průměrná známky: 1.93
Anketa
O JAKÝ DRUH POHYBU MÁTE NEJVĚTŠÍ ZÁJEM

AQUA AEROBIK (1494 hl.)
 
ZUMBA (1170 hl.)
 
KALANETIKA (1008 hl.)
 
FITNESS- JOGA (1155 hl.)
 
REIKI JOGA (1116 hl.)
 
TVAROVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ (979 hl.)
 
KICK- BOX AEROBIK (801 hl.)
 
ORIENTÁLNÍ TANCE (775 hl.)
 
POSILOVACÍ AEROBIK (627 hl.)
 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (681 hl.)
 
Celkem hlasovalo: 9806
Aktuality
24.05.2010: VIDEA REIKI:
Podívejte se na videa reiki :)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvímphpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

WebZdarma.cz